Результати першого півріччя 2021

Renault Group випереджає план Renaulution

·   Renault Group збирається досягти мети зі скорочення фіксованих витрат на 2 млрд євро на рік раніше встановленого терміну: вже реалізовано скорочення на 1,8 млрд євро, з них - 0,6 млрд євро в першому півріччі 2021 року.

·   Потужний позитивний ефект ціни (+8,7 пп в автомобільному секторі, не рахуючи виручку "АВТОВАЗ"), що відображає впровадження нової комерційної політики в рамках стратегії Renaulution.

·   Операційна маржа групи склала 2,8% в порівнянні з -6,5% в першому півріччі 2020.

·   Позитивна операційна маржа в автомобільному секторі (включаючи «АВТОВАЗ») зросла більш ніж на 1,7 млрд євро в порівнянні з першим півріччям 2020, незважаючи на пандемію і кризу з дефіцитом компонентів.

·   У першому півріччі 2021 продажі Renault Group в світі зросли на 18,7% в порівнянні з першим півріччям 2020, проте виявилися на 24,2% нижчими в порівнянні з цим же періодом 2019 року.

·   Виручка групи зросла на 26,8% до 23,4 млрд євро.

·   Позитивний чистий дохід у розмірі 368 млн євро.

·   Вільний потік грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі наближається до порогу беззбитковості (-70 млн євро).

·   Скорочення чистої заборгованості на 0,8 млрд євро і стану ліквідності до 16,7 млрд євро в автомобільному секторі (на 30 червня 2021 року).

·   Незважаючи на коливання попиту, триваючий негативний вплив кризи з дефіцитом компонентів, який може привести до скорочення виробництва близько 200 000 автомобілів за рік, і зростання цін на сировину, Renault Group прагне показати за повний рік таку ж операційну маржу, як і за перше півріччя.

·   Група усвідомлює екологічні проблеми сучасного світу і до 2040 року має намір досягти вуглецевої нейтральності в Європі, а також підтверджує, що знаходиться на шляху до досягнення мети CAFE в 2021 році.

Лука де Мео, генеральний директор Renault Group

«Ці результати стали можливими завдяки стратегічному плану Renaulution, націленому на підвищення прибутковості. Вони відображають лише перший етап процесу змін в нашій діяльності, який прискориться з виходом нових автомобілів, які зараз знаходяться в розробці. Я б хотів подякувати всім співробітникам за їх зусилля в досягненні цих результатів».

Клотільд Дельбо, фінансовий директор Renault Group

«Ми зробили важливий крок по відновленню наших ключових фінансових показників, в першу чергу завдяки тому, що потік вільних грошових коштів в цьому півріччі наблизився до порогу беззбитковості. У нас впевнена позиція щодо ліквідності, яка дозволяє спокійно продовжувати відновлення».

 

Булонь-Бійанкур, 30/07/2021. Виручка Групи досягла 23 357 млн євро (+26,8% в порівнянні з першим півріччям 2020). При незмінних валютних курсах і базі порівняння виручка групи зросла б на 31,8%.

Виручка в автомобільному секторі (не рахуючи «АВТОВАЗ»)

Виручка  склала 20 339 млн євро, що на 29,3% більше в порівнянні з першим півріччям 2020. Відновлення автомобільного ринку принесло + 23,7% зростання. Реалізація нової комерційної політики, орієнтованої на підвищення прибутковості, забезпечила позитивний ефект чистої ціни в розмірі 8,7 пп і негативний показник обсягу в розмірі -8,7 пп.

Вплив змін валютних курсів був негативним (-3,9 пп) в основному через девальвацію аргентинського песо, російського рубля, турецької ліри і бразильського реала.

Ефект від продуктового асортименту був позитивним (+2,9 пп) завдяки успішному старту продажів Arkana, який ознаменував собою повернення бренду в C-сегмент, і гарним результатам в сегменті легких комерційних автомобілів.

"Інші" фактори зробили позитивний вплив (+6,8 пп) завдяки збільшенню вкладу зі сторони запчастин і аксесуарів, а також відновленню мережі продажів, яка сильно постраждала через обмежувальні заходи в першому півріччі 2020.

 

Група зафіксувала позитивну операційну маржу в розмірі 654 млн євро, що відповідає 2,8% від виручки (порівняно з -1 203 млн євро в першому півріччі 2020).

 

Операційна маржа в автомобільному секторі, не рахуючи "АВТОВАЗ", зросла на 1,6 млрд євро до -41 млн євро.

Позитивний ефект обсягу і від продажів партнерам склав 487 млн євро.

Ефект від асортименту / цін / розширення комплектації був позитивним у розмірі 599 млн євро завдяки впливу нової комерційної політики в Європі і зростанню цін в країнах, що розвиваються, що допомогло нівелювати вплив коливань валютних курсів.

Ефект "продуктивності" (закупівля, гарантія, НДДКР, виробництво і логістика, адміністративно-господарські витрати) був позитивним у розмірі 219 млн євро в основному завдяки хорошим показникам у закупівлях (143 млн євро).

Ефект валютних курсів і вартості сировини склав -70 млн євро і -76 млн євро, відповідно.

"Інші" фактори вплинули в розмірі + 454 млн євро в основному завдяки відновленню діяльності дилерів і післяпродажного обслуговування.

 

Операційна маржа "АВТОВАЗ" склала 118 млн євро (+120 млн євро), що, в першу чергу, відображає зростання обсягів і цін в порівнянні з першим півріччям 2020.

 

Внесок фінансування продажів в операційну маржу Групи склав 593 млн євро в порівнянні з 469 млн євро в першому півріччі 2020. Це зростання в основному обумовлене зниженням вартості ризиків. Загальна вартість ризиків досягла 0,16% від середнього обсягу дохідних активів порівняно з 0,99% у першому півріччі 2020 року, що відображає нормалізацію ринку і сприятливу динаміку формування резервів на кінець червня 2021 року. Операційні витрати склали 1,35% від середнього обсягу дохідних активів порівняно з 1,29% у першому півріччі 2020. Це зростання пояснюється різким скороченням середнього обсягу дохідних активів у зв'язку зі стратегією оптимізації запасів автомобілів.

 

Інші операційні доходи і витрати склали -83 млн євро в основному у зв'язку з формуванням резервів для фінансування реструктуризації (порівняно з -804 млн євро в першому півріччі 2020).

 

Враховуючи інші операційні доходи і витрати, операційний дохід Групи склав 571 млн євро в порівнянні з -2 007 млн євро в першому півріччі 2020.

 

Чисті фінансові доходи і витрати склали -163 млн євро в порівнянні з -214 млн євро в першому півріччі 2020.

 

Внесок асоційованих компаній склав 160 млн євро в порівнянні з -4 892 млн євро в першому півріччі 2020. Варто зазначити, що внесок Nissan в першому півріччі 2020 року склав -4 290 млн євро за рахунок знецінення і витрат на реструктуризацію (включаючи -1 934 млн євро після повторного подання згідно МСФЗ).

 

Поточні та відкладені податки представляють витрати в розмірі 200 млн євро в порівнянні з витратами в 273 млн євро в першому півріччі 2020.

 

Чистий прибуток склав 368 млн євро, а чистий дохід по акціях Групи склав 354 млн євро (1,30 євро на акцію в порівнянні з -26,91 євро на акцію в першому півріччі 2020).

 

Вільний потік грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі був негативним (-70 млн євро) з урахуванням витрат на реструктуризацію в розмірі -302 млн євро, позитивного потоку вільних грошових коштів у «АВТОВАЗ» (294 млн євро) і негативного впливу через зміни у вимогах до оборотного капіталу в розмірі -410 млн євро. Потік грошових коштів (не рахуючи "АВТОВАЗ") і витрати на реструктуризацію склали 1,8 млрд євро в порівнянні з -22 млн євро в першому півріччі 2020. Інвестиції в першому півріччі 2021 склали 1,5 млрд євро в порівнянні з 2,5 млрд євро в першому півріччі 2020.

 

На 30 червня 2021 р. сукупні складські запаси (включаючи незалежних дилерів) становили 427 000 автомобілів порівняно з 547 000 наприкінці червня 2020 року.

Прогноз на 2021

Незважаючи на коливання попиту, триваючий негативний вплив кризи дефіциту компонентів, який може привести до скорочення виробництва приблизно на 200 000 автомобілів за рік і зростання цін на сировину, Renault Group прагне показати за повний рік таку ж операційну маржу, як і за перше півріччя.

Консолідовані результати Renault Group

млн євро

1 півріччя 2019

1 півріччя 2020

1 півріччя 2021

Зміни

П1 2021/   П1 2019

Зміни

П1 2021/   П1 2020

Виручка Групи

28 050

18 425

23,357

-16.7%

+26.8%

Операційна маржа

% від виручки

1 654

5,9%

–1 203

–6,5%

654

2.8%

-1,000

-3.1 pts

+1,857

+9.3 pts

Інші операційні прибутки і витрати

–133

–804

-83

+50

+721

Операційний прибуток

1 521

–2 007

571

-950

+2,578

Чистий  прибуток і витрати

–184

–214

-163

+21

+51

Внесок дочірніх компаній

–35

–4 892

160

+195

+5,052

NISSAN

–21

4 817

100

+121

+4,917

Поточні та відкладені податки

–254

–273

-200

+54

+73

Чистий прибуток

1048

–7 386

368

-680

+7,754

Чистий прибуток по акціях групи

970

–7 292

354

-616

+7,646

Потік вільних грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі

–716

–6 375

-70

+646

+6,305

Додаткова інформація

Коротка консолідована фінансова звітність Renault Group від 30 червня 2021 року була затверджена радою директорів 29 липня 2021 року. Аудитори групи провели перевірку піврічної фінансової звітності, результат якої буде опублікований найближчим часом. Фінансовий звіт з повним аналізом фінансових результатів за перше півріччя 2021 року доступний для завантаження на сайті www.group.renault.com у розділі фінансів (Finance).

Про Renault Group

Renault Group знаходиться в авангарді інноваційної мобільності, яка сьогодні змінюється зсередини. Завдяки альянсу з Nissan і Mitsubishi Motors, і власній унікальній експертизі в сфері електрифікації Renault Group, в яку входять 5 брендів-партнерів (Renault, Dacia, LADA, Alpine і Mobilize), пропонує своїм клієнтам стійкі та інноваційні рішення в області мобільності. Компанія веде діяльність більш ніж в 130 країнах, в ній працює понад 170 000 чоловік, а в 2020 році її продажі склали 2,9 млн автомобілів. Renault Group готова до боротьби на ринку і має намір здійснити амбітну трансформацію, яка принесе велику користь. В її основі лежить розробка нових технологій і послуг, а також нова лінійка ще більш конкурентоспроможних, збалансованих і електрифікованих автомобілів. Група усвідомлює екологічні проблеми сучасного світу і до 2040 року має намір досягти вуглецевої нейтральності в Європі. https://www.renaultgroup.com/en/