image

Фінансова звітність, регулярна та особлива інформація

фінансова звітність

Звіт незалежного аудитора

Регулярна інформація

Звіт за 2020 рік

Звіт за 2019 рік

Звіт за 2018 рік

Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

від 29.09.22 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

від 29.09.22 року

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

від 29.09.22 року

Про зміну Ревізора Товариства

 від 26.07.2021 року

Про припинення повноважень Голови Правління

Про припинення повноважень Голови Правління Франсуа Маріота та набуття повноважень Голови Правління Даніеля Філіпа  від 31.08.2020 р.

Про зміну Ревізора Товариства

від 18.11.2019 року

Про набуття повноважень Голови правління

від 09.09.2019 року

Відомості про продовження повноважень Голови правління

 Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» від 30.08.2017 року

Про продовження повноважень ревізора компанії і члена правління

від 16.11.2018 року

Про зміну Голови Правління

Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» від 04.04.2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 від 29.07.2016 року