Фінансова звітність, регулярна та особлива інформація

Фінансова звітність, регулярна та особлива інформація

фінансова звітність

Звіт незалежного аудитора

Фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2022 рік

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2022 рік

18.09.2023

Фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2021 рік

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2021 рік

21.09.2022

Фінансова звітність за 2020 рік, уточнена в зв'язку з поданням в форматі iXBRL

Фінансова звітність за 2020 рік, уточнена в зв'язку з поданням в форматі iXBRL

Фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2020 року

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2019 року

фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2017 року

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2016 року

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Регулярна інформація

Звіт за 2021 рік

01.03.2023

Звіт за 2020 рік

Звіт за 2019 рік

Звіт за 2018 рік

Особлива інформація

Інформація про виплату дивідендів

від 23.11.2023 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

від 27.07.2023 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

від 04.04.2023 року

Інформація про рішення акціонера щодо виплати дивідендів

від 09.02.2023 року

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

від 29.09.2022 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

від 29.09.2022 року

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

від 29.09.2022 року

Про зміну Ревізора Товариства

 від 26.07.2021 року

Про припинення повноважень Голови Правління

Про припинення повноважень Голови Правління Франсуа Маріота та набуття повноважень Голови Правління Даніеля Філіпа  від 31.08.2020 р.

Про зміну Ревізора Товариства

від 18.11.2019 року

Про набуття повноважень Голови правління

від 09.09.2019 року

Відомості про продовження повноважень Голови правління

 Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» від 30.08.2017 року

Про продовження повноважень ревізора компанії і члена правління

від 16.11.2018 року

Про зміну Голови Правління

Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» від 04.04.2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 від 29.07.2016 року