image

Фінансова звітність, регулярна та особлива інформація

фінансова звітність

Звіт незалежного аудитора

Фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2021 рік

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2021 рік

21.09.2023

Фінансова звітність за 2020 рік, уточнена в зв'язку з поданням в форматі iXBRL

Фінансова звітність за 2020 рік, уточнена в зв'язку з поданням в форматі iXBRL

Фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2020 року

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2019 року

фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2017 року

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

фінансова звітність за рік,  що закінчився 31 грудня 2016 року

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Регулярна інформація

Звіт за 2021 рік

01.03.2023

Звіт за 2020 рік

Звіт за 2019 рік

Звіт за 2018 рік

Особлива інформація

Інформація про рішення акціонера щодо виплати дивідендів

від 09.02.23 року

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

від 29.09.22 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

від 29.09.22 року

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

від 29.09.22 року

Про зміну Ревізора Товариства

 від 26.07.2021 року

Про припинення повноважень Голови Правління

Про припинення повноважень Голови Правління Франсуа Маріота та набуття повноважень Голови Правління Даніеля Філіпа  від 31.08.2020 р.

Про зміну Ревізора Товариства

від 18.11.2019 року

Про набуття повноважень Голови правління

від 09.09.2019 року

Відомості про продовження повноважень Голови правління

 Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» від 30.08.2017 року

Про продовження повноважень ревізора компанії і члена правління

від 16.11.2018 року

Про зміну Голови Правління

Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» від 04.04.2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 від 29.07.2016 року