Фінансові результати Групи Renault 2020: рік контрастів

Значне поліпшення операційної рентабельності в другому півріччі свідчить про перші позитивні ефекти від дій, вжитих протягом року під впливом пандемії COVID-19.

Результати за другу половину 2020 року (операційна маржа Групи на рівні 3,5% і позитивний вільний грошовий потік від операційної діяльності в автомобільній галузі) знаменують собою перший крок до відновлення Групи. Досягнення 60% цілей плану економії 2 млрд євро вже в перший рік (у порівнянні з оголошеними 30%), а також реалізація нової комерційної політики стратегічного плану «Ренолюція» багато в чому сприяли цим результатам.

 

Проте, COVID-19 дуже вплинув на 2020 фінансовий рік.
 • Продажі склали 2,95 мільйона одиниць, що становить -21,3% (-6,8% у другому півріччі).
 • Виручка Групи знизилася на 21,7% до 43,5 млрд євро (-18,2% за умови незмінних курсів валют), за друге півріччя цей показник склав -8,9%.
 • Операційна маржа Групи -337 млн євро (-0,8% від виручки). У другому півріччі цей показник був позитивним і склав 866 мільйонів євро (3,5% від виручки).
 • Операційний прибуток Групи -1 999 мільйонів євро (+ 8 мільйонів євро у другому півріччі). Він враховує збільшення витрат, пов'язаних з підвищенням конкурентоспроможності (витрати на реструктуризацію і зниження витрат), майже на мільярд євро.
 • Чистий прибуток -8 046 млн євро (-660 млн євро в другому півріччі) в порівнянні з 19 млн євро в 2019 році.
 • Негативний вільний грошовий потік від операційної діяльності в автомобільній галузі склав -4 551 мільйон євро після позитивного вкладу в розмірі 1 824 мільйона євро у другому півріччі.
 • Група Renault досягла своїх цілей CAFE (легкові автомобілі та легкі комерційні автомобілі) в Європі, де вона зберігає лідерство в області електромобілів.
 • Нестача електронних компонентів, яка зачепила всю автомобільну промисловість, торкнулася і Групи. Компанія робить все можливе, щоб максимально обмежити вплив цього фактора на виробництво. Пік дефіциту має бути досягнутий у другому кварталі. За останньою оцінкою, яка передбачає надолуження виробництва у другому півріччі, чистий ризик може скласти майже 100 000 автомобілів за рік.
 • Відповідно до плану «Ренолюція» Група продовжить реалізацію заходів, спрямованих на відновлення компанії, і підтвердить мету на 2023 рік, зазначених в презентації плану.
Renault CEO

Підсумок

“Після першої половини року, яка постраждала від COVID-19, у другому півріччі Група значно поліпшила свої показники. Цей результат є плодом зусиль всіх співробітників, успішного прискорення реалізації нашого плану скорочення фіксованих витрат і поліпшення цінової політики. Пріоритетом є прибутковість і отримання грошових коштів, як заявлено в нашому стратегічному плані «Ренолюція». 2021 рік буде важким, враховуючи невизначеність в сфері охорони здоров'я, а також нестачу електронних компонентів. Ми будемо вирішувати ці проблеми колективно, зберігаючи темпи відновлення, над яким успішно працюємо з минулого літа», - сказав Лука де Мео, генеральний директор Групи Renault.

Виручка Групи досягла 43 474 млн євро (-21,7%). При незмінних курсах валют зниження склало б -18,2%.
 
Виручка від продажів в автомобільній галузі без урахування АВТОВАЗа склала 37 736 млн євро, знизившись на -23,0%.
 
Ефект обсягу склав -19,2 бала. Це сталося в першу чергу через кризу в галузі охорони здоров'я та, в меншій мірі, через комерційну політику компанії, яка ставить прибуток вище обсягу.

 

Продажі партнерам знизилися на -5,1 пункти, на що також вплинули криза в галузі охорони здоров'я та припинення виробництва Nissan Rogue.

 

Вплив Forex був негативним (-2,8 пункту) і пов'язаний з девальвацією аргентинського песо, бразильського реала, турецької ліри і, в меншій мірі, російського рубля.

 

Ефект ціни, що збільшився на 3,9 пункти, став результатом більш амбітної цінової політики та заходів щодо пом'якшення наслідків девальвації.

 

Продуктовий мікс змінився на 1,1 пункти завдяки зростанню продажів ZOE.

 

«Інші» ефекти склали -1 бал, зокрема, через менший вклад від діяльності по запасним частинам, на яку в значній мірі вплинули заходи локалізації в першому півріччі.

 

Операційна маржа Групи склала -337 млн євро, що еквівалентно 0,8% від виручки (4,8% в 2019 році), завдяки помітному поліпшенню в другому півріччі (3,5% від виручки).

 

В автомобільній галузі без урахування АВТОВАЗа операційна маржа знизилася з 2734 млн євро до -1 450 млн євро, що склало -3,8% виручки в порівнянні з + 2,6% в 2019 році. У другому півріччі цей показник був позитивним і склав 198 млн євро (0,9% виручки).

 

Ці зміни можна пояснити наступними факторами:

 • Ефект обсягу негативно вплинув в розмірі -2 556 мільйонів євро, включаючи продажі партнерам.
 • Ефект продуктового міксу/ціни/збагачення був позитивним +172 млн євро, незважаючи на зростання вартості нових продуктів і регульовані питання. 
 • Ефект Monozukuri був позитивним на +36 мільйонів євро з урахуванням негативного впливу в розмірі -479 мільйонів євро через збільшення зносу і амортизації і більш низької ставки капіталізації НДДКР. 
 • Вартість сировини -131 мільйон євро, в основному через зростання цін на дорогоцінні метали. 
 • Збільшення загальних і адміністративних витрат на +172 млн євро обумовлено впливом більш низької активності в першому півріччі, а також зусиллями компанії щодо обмеження своїх витрат відповідно до плану «2o22».
 • Валюти -428 мільйонів євро, що відображає девальвацію наших основних валют, незважаючи на позитивний вплив турецької ліри на виробничі витрати.
 
Внесок АВТОВАЗа в операційну маржу склав 141 млн євро в порівнянні з 155 млн євро в 2019 році, що підкреслює стійкість АВТОВАЗа в контексті COVID-19.
 
Фінансування реалізації внесло 1 007 мільйонів євро в операційну маржу Групи в порівнянні з 1 223 мільйонами євро в 2019 році. Це зниження відбулося через більш низьку активність, при цьому нове фінансування знизилося на 17%, а вартість ризику склала 0,75% від середньої продуктивності активів в порівнянні 0,42% в минулому році.
 
Внесок Mobility Services в операційну маржу Групи склав -35 млн євро в 2020 році.
 
Інші операційні доходи і витрати склали -1 662 млн євро (для порівняння: до - 557 млн євро в 2019 році), що пов'язано зі значно більш високими витратами на реструктуризацію і зниження витрат.
 
Операційний прибуток Групи склав -1 999 млн євро в порівнянні з 2 105 млн євро в 2019 році з урахуванням значного збільшення витрат, пов'язаних з підвищенням конкурентоспроможності.
 
Чисті фінансові доходи і витрати склали -482 млн євро в порівнянні з -442 млн євро в 2019 році через більш високу середню заборгованість.
 
Внесок дочірніх компаній склав -5 145 мільйонів євро в порівнянні з -190 мільйонами євро в 2019 році. Внесок Nissan був негативним і склав -4 970 мільйонів євро, а внесок інших підприємств склав -175 мільйонів євро.
 
Поточні і відкладені податки склали -420 мільйонів євро в порівнянні с -1 454 мільйонами євро в 2019 році.
 
Чистий прибуток склав -8 046 мільйонів євро, а чистий прибуток на частку Групи склала -8 008 мільйонів євро (-29,51 євро на акцію в порівнянні з 0,52 євро на акцію в 2019 році).
 
Вільний грошовий потік від операційної діяльності автомобільного сектора, включаючи АВТОВАЗ, був негативним і склав -4 551 мільйон євро. Він враховує падіння операційної маржі, зміну вимог до оборотного капіталу і відсутність дивідендів, отриманих від RCI відповідно до рішень Європейського центрального банку. Тільки в другому півріччі вільний грошовий потік був позитивним і становив +1 824 мільйони євро через управління інвестиціями і зворотної зміни вимог до оборотного капіталу, проте без компенсації зміни в першому півріччі.
 
Чиста грошова позиція в автомобільній галузі була негативною і склала -3 579 мільйонів євро на 31 грудня 2020 року порівняно з позитивною позицією в 1 734 мільйони євро на 31 грудня 2019 року.
 
Станом на 31 грудня 2020 року автомобільна діяльність мала резерви ліквідності на суму +16,4 млрд євро.
 
Станом на 31 грудня 2020 року загальні запаси (включаючи незалежних дилерів) становили 486 000 автомобілів, що на 100 000 одиниць менше (-19%). Це відповідало 61 дню продажів у порівнянні з 68 днями на кінець грудня 2019 року.
 
Рада директорів на загальних річних зборах акціонерів, наміченому на 23 квітня 2021 року запропонує не виплачувати дивіденди за 2020 рік.
 
ПЕРСПЕКТИВИ
 
Група Renault підтверджує цілі на 2023 рік, викладені в стратегічному плані «Ренолюція»:
 
 • Операційна маржа Групи перевищить 3% до 2023 року,
 • Сукупний вільний грошовий потік від операційної діяльності в автомобільній галузі (2021-2023 рр.) складе майже 3 млрд євро, 
 • Інвестиції (НДДКР і капвкладення) складуть майже 8% від доходів до 2023 року

Млн., євро

2020

2019

Зміна

 

Виручка Групи

43,474

55,537

-12,063

Операційний прибуток

% от виручки

-337

-0.8%

2,662

4.8 %

-2,999

-5.6 pts

Інші операційні доходи і витрати

-1,662

-557

-1,105

Операційний прибуток

-1,999

2,105

-4,104

Валові фінансові доходи і витрати

-482

-442

-40

 

 

 

 

Вклад дочірніх компаній

-5,145

-190

-4,955

від: NISSAN

-4,970

242

-5,212

 

 

 

 

Поточні і відкладені податки

-420

-1,454

1,034

Валові доходи

-8,046

19

-8,065

Валові доходи за акціями

-8,008

-141

-7,867

Потік вільних грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі

-4,551

153

-4,704

Додаткова інформація

 

Консолідована фінансова звітність Групи Renault і Renault SA від 31 грудня 2020 року була затверджена радою директорів 18 лютого 2021 р.

 

Аудитори Групи провели перевірку цієї звітності, результат якої буде незабаром опубліковано.

 

Фінансовий звіт з вичерпним аналізом фінансових результатів за 2020 р доступний на сайті www.group.renault.com в рубриці «Фінанси».

Ці результати мають бути консолідовані і формалізовані Європейською комісією в найближчі місяці. CAFE = Середня економія палива в компанії

2 Вільний грошовий потік від операційної діяльності автомобільної галузі: грошові потоки після сплати відсотків і податків (за винятком дивідендів, отриманих від публічних компаній) мінус матеріальні і нематеріальні інвестиції за вирахуванням вибуття +/- зміна вимог до оборотного капіталу