Річна інформація емітента цінних паперів.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Звіт незалежного аудитора